Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 5 of 5 (0.003 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Rapport"
[texts]Leveransnota - Filipsborgsarkivet
"Stocknota" dvs. en nota över utskeppad volym timmer. Tyvärr saknas notering om vilket bolag det handlar om.
Keywords: kalix id 96-97; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; stocknota; rapport; timmer
Downloads: 45
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel vill få en lägesrapport.
Keywords: kalix id 343; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; rapport
Downloads: 5
[texts]Timmerförteckning - Filipsborgsarkivet
Lista över hur mycket timmer som gått till dom uppräknade bolagen.
Keywords: kalix id 70; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; bolag
Downloads: 10
[texts]Flottningsrapport - Filipsborgsarkivet
Aproximativa uppgifter om årets antal timmer som flottades med Kalix älv, ängesån med biflöden, för AB Båtskärsnäs . Där 160.120 stockar noteras under året.
Keywords: kalix id 60; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; flottning; ängesån; båtskärsnäs
Downloads: 12
[texts]Virkesrapport - Filipsborgsarkivet
Sammandrag av intummat sågtimmer på olika områden från Kronohemman vid Ängesån - Kalix älv.
Keywords: kalix id 61-67; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; ängesån; kronohemman
Downloads: 41
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts